Έρχεται το πιο αντισυμβατικό αυτοκίνητο στον κόσμο

Το 2018 είναι έτος μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων