Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να "δει" καρδιοπάθειες

Επανάσταση στην Ιατρική