Προκλητικές navtex από την Άγκυρα στο Αιγαίο

Έδωσαν άδεια σε γερμανικό πλοίο για έρευνες