Μειώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

«Μαχαίρι» στο τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων