Πρεμιέρα σήμερα για τη χρέωση στις πλαστικές σακούλες - Απροετοίμαστοι πολλοί καταστηματάρχες

Το νέο τέλος ανέρχεται σε 4 λεπτά ανά τεμάχιο