Στις 17 Ιανουαρίου θα κριθεί το μέλλον της ΣΕΚΑΠ

Προσωρινή αναβολή για το πρόστιμο των 38,2 εκ. ευρώ