Μόνο με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια φθηνό ρεύμα στους πολύτεκνους

Εκτός κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ 100.000 δικαιούχοι!