Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου τελικά η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Έδωσε παράταση το Υπουργείο Οικονομικών