Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ

Μεγαλύτερη έκπτωση αλλά σε λιγότερους δικαιούχους δίνει νέα υπουργική απόφαση