Νέο σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2018

Με χιλιομετρική χρέωση πλέον