Στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ όσοι έλαβαν μέρισμα

Έκπτωση 70% στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης