Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

Η απόφαση δίνει ανάσα σε φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα