Οι φυλές του κοινωνικού μερίσματος

Συνολικά δόθηκε σε πολίτες 172 διαφορετικών εθνικοτήτων