Ελάχιστοι σφουγγαράδες έχουν απομείνει πλέον στην Κάλυμνο

Σβήνει ένα ακόμη παραδοσιακό επάγγελμα