Ποιοι φόροι πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του έτους

Τακτοποιήστε τις φορολογικές οφειλές πριν το 2018 για να μην «βομβαρδιστείτε» με πρόστιμα