Σαύρες, ιγκουάνα, φίδια, ακόμα και πύθωνες δημοφιλή κατοικίδια των Ελλήνων

Τ ερπετά είναι τα νέα κατοικίδια