Τοξικός καπνός για δεύτερη φορά στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Ο καπνός οφείλεται σε τεχνική βλάβη στις κουζίνες