245 άτομα κάνουν bungee jumping από γέφυρα ταυτόχρονα

Στόχος τους να μπουν στο βιβλίο Guinness