Προκαλούν γι ακόμη μια φορά οι Σκοπιανοί

"Εμείς είμαστε Μακεδόνες και χορεύουμε χορούς και τραγούδια της Μακεδονίας " δηλώνει Σκοπιανός εκπρόσωπος