Στο παρελθόν, μάλλον θα ακούγονταν εξωπραγματικό πως ένας δορυφόρος, αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη, θα μπορούσε να έχει σχέση με τη γεωργία. Πλέον όμως η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δορυφόρους έχουν πολλές εφαρμογές.

Το έργο RECAP, στο οποίο υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα τους για τη γεωργία, το φυσικό περιβάλλον και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη. Συγκεκριμένα το RECAP ως ένα διακρατικό ερευνητικό έργο, θα συνδυάσει δορυφορικά δεδομένα πάνω σε μία σύγχρονη πλατφόρμα πληροφορικής και θα δημιουργήσει ένα εργαλείο με χρήστες τους αγρότες, τους γεωργικούς συμβούλους και τους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Σκοπός είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας εφαρμογής και ελέγχου της τήρησης των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος από τους αγρότες (κανόνες της “πολλαπλής συμμόρφωσης”).

Η κοινοπραξία του RECAP αποτελείται από 12 εταίρους από 6 χώρες: DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA, ΟΠΕΚΕΠΕ, National Paying Agency of Lithuania, Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba, Strutt & Parker LLP, Inosens Doo Novi Sad, University of Reading, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Iniciativas Innovadoras Sal, ETAM Α.Ε. και CREVIS SPRL

 

Tags: