Σχέδιο για την εκτελεστική πράξη που θα καθορίζει τις προδιαγραφές της λεγόμενης "πολιτικής ορθής χρήσης", που εν συνεχεία θα επιβάλουν οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών στους καταναλωτές, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, στα πλαίσια της κατάργησης του Roaming (περιαγωγής) το επόμενο καλοκαίρι. H Κομισιόν ουσιαστικά περιορίζει την πλήρως δωρεάν περιαγωγή σε 90 μόλις μέρες ανά έτος, για όλους τους καταναλωτές και πέραν αυτών θα χρεώνεται εκ νέου τέλος περιαγωτής.

Η Κομισιόν στην πράξη ορίζει το τι μπορούν οι εταιρίες να θεωρούν ως "καταχρηστικές χρήσεις": για παράδειγμα, αν ο πελάτης αγοράζει μια κάρτα SIM σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου οι εγχώριες τιμές είναι χαμηλότερες για να την χρησιμοποιήσει στην χώρα του ή αν ο πελάτης μένει μόνιμα στο εξωτερικό με μια εγχώρια συνδρομή στην χώρα του.

Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Κομισιόν προτείνει μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι πελάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κινούνται σε "εγχώριες τιμές" για ένα σύνολο τουλάχιστον 90 ημερών ανά έτος. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι.

Για τις λεγόμενες "ανοιχτές δέσμες κινητού τηλεφώνου" (δηλαδή εκείνων που έχουν απεριόριστους ή πολύ υψηλούς όγκους) οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να καταναλώνουν σε εγχώριες τιμές, τουλάχιστον το μέσο όγκο που καταναλώνεται από τους χρήστες σχετικά με την δέσμη.

Πέρα από την πολιτική ορθής χρήσης, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να επιβάλλουν επιπλέον χρέωση που δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα όρια περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής. Ωστόσο, τέτοιες καταστάσεις θα ήταν πολύ περιορισμένες, λόγω της προτεινόμενης πολιτικής ορθής χρήσης.

Η Κομισιόν προτείνει 4 σεντ / λεπτό για τις κλήσεις, 1 σεντ ανα SMS και 0,85 σεντ ανα MB ως ανώτατα όρια χονδρικής περιαγωγής – τα οποία παραμένουν ακόμη να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Το σημερινό σχέδιο για μια εκτελεστική πράξη θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) πριν η Κομισιόν να μπορεί να εκδώσει την πράξη εφαρμογής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.