​Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που είναι την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, η Τένια Μακρή εξηγεί τις μορφές βίας και κακοποίησης των γυναικών, τα περιστατικά των οποίων ολοένα και αυξάνονται.

Γ��α ποιούς λόγους οι γυναίκες υπόκεινται σε κακοποίηση, τα βαθύτερα ένστικτα των θυτών αλλά και τους τρόπους - βήματα αντιμετώπισης ενός περιστατικού βίας μπορείτε να τα μάθετε όπως τα περιγράφει η Τένια Μακρή μέσα από το βίντεο...