Δεν ταιριάζει σε όλες τις χώρες το γερμανικό κοστούμι τονίζει στο Βήμα ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, εκφράζοντας την αντίθεση του στην πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.


«Η ενσωμάτωση στα εθνικά Συντάγματα όρων για περιορισμό του ελλείμματος ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ακόμη και πολιτικής αποσταθεροποίησης σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης, για χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας με αδύναμες οικονομίες και «εθνικά προβλήματα»» σημείωσε.