Πανηγυρικό τόνο έδωσε η κυβέρνηση στην διαχείριση του ζητήματος με την κατάληψη της Νομικής αλλά δεν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο ικανοποιημένοι ούτε κράτησαν την ίδια γραμμή σε επιμέρους σημεία. Κάτι που φάνηκε πίσω από τις γραμμές και με τις τοποθετήσεις Παπουτσή και Διαμαντοπούλου, που ο καθένας τους απευθυνόταν σε διαφορετικό «κοινό». Έτσι ο μεν Χρήστος τα έβαζε αποκλειστικά με τις πρυτανικές αρχές, η δε Άννα φέρεται να διέδιδε ότι ολιγώρησε και η ΕΛΑΣ, προκα��ώντας την ενόχληση του υπουργού Προστασία του Πολίτη που ανταπαντούσε με συστάσεις «να μην μιλούν αυτοί που δεν ξέρουν».