​Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών σχεδιάζει ο Νίκος Βούτσης. Με μότο «τα εν οίκω μη εν Δήμω» ο πρόεδρος της Βουλής φιλοδοξεί να εισάγει νέα ήθη και έθιμα στο Κοινοβούλιο, θεσπίζοντας την «ρήτρα εχεμύθειας» για τους 300. Σύμφωνα με αυτήν, οι βουλευτές θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων προσώπων «εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους». Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η ρήτρα εχεμύθειας είναι προς το παρόν άγνωστο με πολλούς να σχολιάζουν σκωπτικά ότι «οι βουλευτές θα πάρουν το μυστικό στον τάφο τους». Πληροφορίες πάντως θέλουν η «ρήτρα εχεμύθειας» να έχει ισχύ για τη διάρκεια της θητείας των βουλευτών, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση οι βουλευτές να «είναι σφίγγες» και για μια διετία από την λήξη των καθηκόντων τους. Το θέμα μπαίνει την Παρασκευή προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα πάρει τον δρόμο προς έγκριση στην ολομέλεια.