Απορίες προκαλούν σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες από φίλα προσκείμενους στον