​Μετά από την ανάδειξη του Γ. Βαρουφάκη σε super star της πολιτικής, τώρα οι απανταχού θαυμαστές τους καλούν μέσω Facebook σε διαδήλωση με βασικό αίτημα την ανάδειξή του σε… βασιλιά των Ελλήνων. Ήδη έχει δημιουργηθεί σελίδα με τίτλο «† : † : Συγκέντρωση Υπέρ της Ανάδειξης του ΓΙΑΝ(Ν)Η ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ σε ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ : † : † : † » και καλεί τους Έλληνες σε διαδήλωση στο Σύνταγμα στις... 31 Δεκεμβρίου. Ήδη περισσότερα από 8.000 άτομα έχουν δηλώσει πως θα παραβρεθούν.

varsyn.jpg