Όταν αρχικά η κυβέρνηση εγκαινίασε την τακτική των non paper, με αναλυτική ενημέρωσή τους για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, με αναφορές και σε ζητήματα που ίσως δεν λέγονται δημοσίως λόγω του «ευαίσθητου» χαρακτήρα τότε της διαπραγμάτευσης, η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων χαιρέτισε την κίνηση. Η διαφορά άλλωστε με τον μάλλον «φοβικό» χαρακτήρα που είχε πριν η ενημέρωση, ήταν προφανής. Πλέον όμως φθάσαμε στο άλ��ο άκρο, δηλαδή από το no… non paper στο all non paper! Δηλαδή, ζητήματα που θα έπρεπε κανονικά να αποτελούν επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, «βαφτίζονται» κι αυτά “non paper” , όπως π.χ. για τον υπουργό που φέρεται να μετέφερε στο εξωτερικό 80.000 ευρώ, για να μην πούμε και για την μη κατάθεση του πολυνομοσχεδίου. Μέση λύση δεν υπάρχει τελικά σε αυτή την χώρα…