​Από δήμαρχος, κλητήρας η -ορθότερα- από υπουργός, σύμβουλος δημάρχου. Ο λόγος για τον πρώην υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Αντώνη Μπέζα, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Πάργας, Αντώνιου Νάστα. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο, που αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ο κ. Μπέζας - ο οποίος δεν εξελέγη Βουλευτής κατά τις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές - «θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα σχετικά με κατασκευές τεχνικών έργων, καθώς και σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και πράξεων εφαρμογής». Επισημαίνεται, ότι ο κ. Μπέζας είναι Πολιτικός Μηχανικός (Διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου). Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 30.120 Ευρώ και θα βαρύνει τους KA 6031 και σε 7.397,64 ευρώ και βαρύνει τον KA 6053 του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Πάργας.