Σε δουλειά να βρίσκονται φαίνεται ότι θέλουν στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου στο δίλημμα συνέδριο της «Ελιάς» ή συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στα κελεύσματα της ηγεσίας και στους «αλλεργικούς» στην…. Ελιά εισηγείται την πραγματοποίηση «ιδρυτικού συνεδρίου της παράταξης». Λες δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ είναι νέο κόμμα ή λες και αυτό που εννοούν «παράταξη» απέχει πολύ από την «Ελιά». Όπως λένε όμως όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο Κίνημα, ουσιαστικά πρόκειται όχι για συμβιβασμό αλλά για μία «τρύπα στο νερό». Ο λόγος ότι αυτοί που ήθελαν το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει μόνο ΠΑΣΟΚ δεν πείθονται από τα περί «παράταξης» και αυτοί που ήθελαν άλλο σχήμα δεν κατανοούν τον συμβιβασμό…