Νοθεία ακόμη και στην ψηφοφορία για το ελληνικό σήμα; Κι όμως, γίνεται! Το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε να διακόψει τη διαδικτυακή ψηφοφορία για το ελληνικό σήμα (δηλαδή το σήμα που θα συνοδεύει τα ελληνικά προϊόντα) διότι κάποιοι ήθελαν… «με το στανιό» να επιλεγεί αυτό που επιθυμούσαν! Όπως έγινε γνωστό, διαπιστώθηκε ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μάλιστα του εξωτερικού! Συγκεκριμένα από 1 ηλεκτρονική διεύθυνση από τη Γαλλία ψήφισαν 930 φορές συγκεκριμένη πρόταση, από 3 ηλεκτρονικές διευθύνσεις από την Ολλανδία 1.358 φορές, από 1 ηλεκτρονική διεύθυνση από την Ελβετία 565, από 1 ηλεκτρονική διεύθυνση από τη Σουηδία 501 φορές, από 1 ηλεκτρονική διεύθυνση από τις ΗΠΑ 338 φορές, από 1 ηλεκτρονική διεύθυνση από τη Γερμανία 300 φορές ενώ από 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις από την Ελλάδα 1.307 φορές. Όπως έγινε γνωστό, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 με αυστηρότερους τεχνικούς περιορισμούς συμμετοχής και επιπλέον προδιαγραφές ασφαλείας…