Στην έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος με παράσταση αφιερωμένη στην Ελ��ηνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Η ονομαστική αξία του συλλεκτικού αυτού νομίσματος είναι 10 ευρώ και στο κοινό θα πωλείται στην τιμή των 52,85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα 5.000 νομίσματα. Το νόμ��σμα θα διατίθεται από την Τράπεζα της Ελλάδος από τις 31 Μαρτίου 2014. Η διάθεση των νομισμάτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη θα ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου 2014 και η δεύτερη θα ενεργοποιηθεί εφόσον υπάρχει ακόμα αδιάθετο υπόλοιπο τεμαχίων προς πώληση και θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου ως την εξάντληση των αποθεμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για αιτήματα αγορά��.