Μία αφίσα σε μπλε χρώμα, με μία φράση από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, κυκλοφόρησε η ΝΔ για την συμπλήρωση 39 ετών σήμερα από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. «Δημοκρατία θα ήθελαν να έχουν όλοι οι λαοί αλλά δεν την έχουν παρά μόνο εκείνοι που εκτός από την συνειδητοποίηση των προτερημάτων της σέβονται και τους όρους λειτουργίας της. Ιδρυτική Διακήρυξη ΝΔ, 4 Οκτωβρίου 1974» αναφέρει η αφίσα. Λιτή, αλλά με σαφέστατη αιχμή προς διάφορες κατευθύνσεις…