Αν και δεν γνωρίζω το ζώδιο του Γενικού Γραμμ��τέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, η έλευση του Ερμή στον Σκορπιό μάλλον τον επηρεάζει, καθώς αναλαμβάνει διευρυμένες ��ρμοδιότητες για την οικονομική διαχείριση των κονδυλίων που του έχουν ανατεθεί. Ποια θα είναι τα νέα επιπλέον καθήκοντα του; Ειδικότερα του μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για τις εξής πράξεις: α) Αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης από έναν κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των υπηρεσιών και των φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.β) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι του ύψους του Προϋπολογισμού Υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. γ) Συμβάσεις για τα έργα των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αιτήματος αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5 εκ.) ευρώ». Πάντως, μια που το πήγαμε αστρολογικά το θέμα, καλό θα είναι να έχει κατά νου ο κ.Θεοχάρης πως γύρω στις 10 Οκτωβρίου το τετράγωνο Αφροδίτης –Ποσειδώνα φέρνει οικονομικές εξαπατήσεις !!!!

theoxarisss.jpg