Τον Απρίλιο του 2013 (από τις 11 έως τις 14 Απριλίου) θα διεξαχθεί τελικά το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τα θέματα του Συνεδρίου θα είναι η έκθεση δράσης της ΚΕ από το 18ο έως το 19ο Συνέδριο και τα νέα καθήκοντα του κόμματος έως το 20ο Συνέδριο, το πρόγραμμα και το καταστατικό του ΚΚΕ, η εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση όμως το συνέδριο (αρνητικά σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα , αλλά ποτέ δεν ξέρεις) αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ενδεχ��μενο σχηματισμού κυβέρνησης της «Μεγάλης Αριστεράς». ​