Ανακαλεί, με απόφασή του, ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης, τη χορήγηση κινητών τηλεφώνων στους ειδικούς συμβούλους του υπουργείου λόγω «μείωσης του κόστους των επικοινωνιών». Ο κύριος Μανιτάκης εγκρίνει τη χρήση κινητού τηλεφώνου για την εξυπηρέτηση του υπουργείου, μόνο για τον υπουργό, με απεριόριστο όριο κλήσεων, την ασφάλεια και τον οδηγό του υπουργού, μέχρι 40 ευρώ, και της υπεύθυνης του γραφείου Τύπου μέχρι 50 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σε περίπτωση που το ύψος των λογαριασμών υπερβαίνει το όριο που έχει καθοριστεί, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.