​Εκτός από τις πολλές μεταρρυθμίσεις και περικοπές … ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που προσευχόμαστε εξαιτίας των δεσμεύσεων απέναντι στους δανειστές μας!! Έτσι μάλλον σκέφτηκαν κάποιοι από τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι θέλοντας να δείξουν την αποστροφή τους στη γερμανίδα καγκελάριο δημιούργησαν ένα ειρωνικό κείμενο που είναι σίγουροι πως έχει ως «προσευχή» η Άγκελα Μέρκελ!!!

«Μέρκελ ημών

η εν τοις Γερμανοίς,

αγιασθήτω το δάνειό Σου.

Ελθέτω η χορηγεία Σου.

Εφαρμοσθήτω το πρόγραμμά Σου, ως εν Γερμανώ και επί της Greece.

Την δόσιν ημών την επιούσιον δος ημίν Τζήμερον.

Και λάβε ημάς δια τα θελήματα υμών,

μήπως και ημείς κουρέψομεν τες οφειλές ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις Τσιπρισμόν,

αλλά ρύσαι ημάς και από τη Συγγρού,
Αμήν»...