Να τους «την βγει»… ηλεκτρονικά αποφάσισε το ΚΚΕ στους άλλους «συντρόφους» (λέγε με ΣΥΡΙΖΑ) θέλοντας να αποδείξει ίσως ότι δεν υστερεί στην ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι το ΚΚΕ ξεκίνησε την συλλογή υπογραφών μέσω διαδικτύου για την στήριξη της πρότασης νόμου που κατέθεσε σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων και των δανειακών συμβάσεων. Στην ίδια ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται επίσης οι αποφάσεις που έχουν λάβε�� μαζικοί φορείς για τη στήριξη της πρότασης νόμου.