Μείον 12 επικρατεί στο υπουργείο Εργασίας. Μη φανταστείτε τίποτα… πολικές θερμοκρασίες! Ο αριθμός αναφέρεται στην κατάργηση 12 θέσεων συμβούλων ειδικού επιστημονικού προσωπικού που αποφάσισε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Είπαμε, περικοπές παντού…