Αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, μαθαίνουμε ότι θα γίνει η ανασυγκρότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία έχει δοθεί το όνομα «Καλλικράτης»! Με δεδομένο πάντως ότι για τον πρώτο «Καλλικράτη» στην Αυτοδιοίκηση υπάρχουν ακόμη και σήμερα αντιδράσεις, παρότι εφαρμόσθηκε ήδη ο «Καλλικράτης 2» , το όνομα που δόθηκε ίσως να προοιωνίζει μεγάλες αντιδ��άσεις και στον χώρο της Παιδείας. Οι συγχωνεύσεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ είναι ούτως ή άλλος ένα «αγκάθι», που θυμίζει την περίπτωση των συγχωνεύσεων Δήμων και Κοινοτήτων…