Λύση στον «γρίφο» των απολυτηρίων Γυμνασίου έδωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος. Τα πρόβλημα έχει δημιουργηθεί αναφορικά με το λογότυπο του υπουργείου που ήταν αναγεγραμμένο με την προηγούμενη ονομασία του ως «υπουργείο Παιδείας και δια βίου Μάθησης». Καθώς το κόστος θα ανερχόταν σε περίπου 50 ευρώ ανά απολυτήριο, ο υπουργός αποφάσισε να μην αλλάξει για τα απολυτήρια της χρονιάς που πέρασε… ​