Χορευτική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον Ελληνικό λαό διοργάνωσε στο κέντρο του Δουβλίνου, πριν από λίγες ημέρες, η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας, με αφορμή τα πρόσφατα απαξιωτικά σχόλια του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας για τη χώρα μας. Δεκάδες μέλη της Ελληνικής παροικίας συγκεντρώθηκαν και χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορο��ς. Παράλληλα, διένειμαν έντυπο υλικό με επίσημη δήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας, με την οποία καταδικάζεται ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η Ελλάδα και οι Έλληνες από τα διεθνή ΜΜΕ. Η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά απήυθυνε κάλεσμα σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς να ακολουθήσουν αυτήν τη προσπάθεια, ώστε να προκαλέσουνε «μια Ελληνική οικουμενική χορευτική επιδημία» με σκοπό την αλληλεγγύη προς τον Ελληνικό λαό και τη διατήρηση του καλού ονόματος των Ελλήνων διεθνώς! Κοινώς: δηλώσεις αυτοί; Χορό εμείς!