* Μεγεθύνετε το χάρτη με το + κάτω αριστερά σε αυτόν και πατήστε την πινέζα για να δείτε τις λεπτομέρειες από το γεγονός και την τοποθεσία. Πατώντας το  βέλοςστον χάρτη πάνω αριστερά, πριν την επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο όλων των γεγονότων και τοποθεσιών, με χρονολογική σειρά.  

Επιμέλεια Αλέξης Διακόπουλος

adiakopoulos@star.gr  

Πηγή: Γιώργος Κόκκινος - Βαγγέλης Δρακόπουλος, Χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων της Επανάστασης του 1821, εκδ. Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2002 - Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΓ΄
Tags: