*Πατήστε το βέλος δεξιά για να περιηγηθείτε στο Storymap 

Eπιμέλεια Αλέξης Διακόπουλος 

adiakopoulos@star.gr  

Πηγή: Γιώργος Κόκκινος - Βαγγέλης Δρακόπουλος, Χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων της Επανάστασης του 1821, εκδ. Βουλή τών Ελλήνων, Αθήνα 2002 - Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΓ΄
Tags: