Το παπάκι πάει, καλέ παπί, το παπάκι, πάει στο πουλμανάκι...

Μην είναι λίγο μεγάλος ο Αργύρης Αγγέλου για να κοιμάται με παιδικό παιχνίδι;

Κι, όμως! Ο ηθοποιός κοιμάται με ένα παπάκι για μαξιλαράκι,
όπως είδαμε στην φωτογραφία που «ανέβασε» μέσα από το λεωφορειάκι.

Πού πας, παπί, καλέ παπί, πού πας και δεν το λες;
Μάλλον από τον «Μάικ τον Φασολάκη» του έχουν μείνει του Αργύρη παιδικότητες πολλές!