«Το δώσε μου κι εμένα μπάρμπα» ... θα γίνει από Δευτέρα, οπότε εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν τα 7,7 δισ ευρώ από τη δόση των 8,5 δισ.  ευρώ. Τα 6,9 δις  θα πάνε κατευθείαν έξω για να πληρωθούν υποχρεώσεις σε ιδιώτες ομολογιούχους, σε ΕΚΤ και ΔΝΤ και ότι περισσέψει (800 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν από το Δημόσιο προς ιδιώτες τους όποιους έχει "φεσώσει"

 Η εκταμίευση των 800 εκατ. ευρώ που προορίζονται για την εκκαθάριση των οφειλών θα εξαρτηθεί από το εάν η Ελλάδα έχει μειώσει το απόθεμα ληξιπροθέσμων χρεών κατά ποσό ίσο με το 80% των συνολικών εκταμιεύσεων που προορίζονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της δεύτερης δόσης που εκταμιεύθηκε το 2016.

Με απλά λόγια για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε άλλα 800 εκατ. ευρώ από το Σεπτέμβριο έως τέλος Οκτωβρίου ( 3 μήνες και κάτι από τώρα)  πρέπει να αρχίσει το Δημόσιο να "ξεκαθαρίζει" τα φέσια που έχει δημιουργήσει προς ιδιώτες.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα εκκαθαριστούν χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ιδίων πόρων της Ελλάδας και των δόσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5 ευρώ ιδίων πόρων για κάθε 1 ευρώ πόρων από τους δανειστές, όπως έχει αποκαλύψει το STAR.

Μετά την εκταμίευση των πρώτων 800 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων χρεών, η Ελλάδα θα πρέπει το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών και κάτι από την καταβολή του ποσού να βεβαιώσει τους δανειστές πως οι συνολικές υπερήμερες οφειλές του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ (800 εκατ. από του δανειστές και 400 εκατ. από ίδιους πόρους).

Τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων χρεών θα μπορούν να αποδεσμευτούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 και μαζί με τους ίδιους πόρους να γίνουν άλλα 1,2 δισ ευρώ.

Δηλαδή το Δημόσιο να αποπληρώσει  συνολικά οφειλές προς ιδιώτες 2,4 δισ. ευρώ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο ιδιωτικός τομέας πάντως που έχει μάθει πλέον να "φυσάει και το γιαούρτι, καμένος από το χυλό κρατάει μικρό καλάθι, όταν ακούει πολλά κεράσια".

 

 

 

 

 

Tags: