Σας είπαν φέτος τα κάλαντα;

Ναι, όπως πέρσι

24%

Ναι, αλλά λιγότεροι από πέρσι

33%

Όχι

26%

Δεν άνοιξα την πόρτα

12%

Έλειπα

5%

Σύνολο ψήφων: 399