Πόσο πιστεύετε ότι θα επιβαρυνθούν τα ελληνικά νοικοκυριά από τα νέα μέτρα του συμπληρωματικού μνημονίου;

Λίγο

4%

Πολύ

34%

Καθόλου

2%

Θα καταστραφούμε εντελώς

60%

Σύνολο ψήφων: 546