Με αργό ρυθμό συνεχίζεται από τους φορολογούμενους η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 23018 που αφορά στα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2017.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί μόλις 682.150 δηλώσεις, όταν πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαν υποβληθεί 1.059.132 δηλώσεις. 

Όπως φαίνεται παρακάτω από τον πίνακα από τις 682.150 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έχουν εκκαθαριστεί οι 677.870.

Από αυτές η μερίδα του λέοντος, περισσότερες από τις μισές είναι μηδενικές. Ακολουθούν οι χρεωστικές που είναι μία στις τρεις δηλώσεις και ποσοστό μόλις 13,11% είναι πιστωτικές με επιστροφή φόρου, πέραν του παρακρατηθέντος.