Στις 3 Απριλίου έχει προγραμματίσει ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) να καταβάλει τις συντάξεις στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ο λόγος που επελέγη η ημερομηνία αυτή έχει άμεση σχέση με το Πάσχα των Καθολικών.

Γιατί;

Επειδή το σύστημα Δίας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καταβολές συντάξεων ή επιδομάτων μία ημέρα πριν και μία ημέρα μετά το Πάσχα των Καθολικών. 

Έτσι αποκλείστηκε η ημερομηνία της 2ας Απριλίου, που κανονικά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη καταβολή. 

Και επιλέχθηκε η αμέσως επόμενη μέρα, για να γίνει η καταβολή των συντάξεων σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιούχων

 

Tags: